Home » Bella Vivere's

Bella Vivere's hoe het allemaal begon.

Nadat we afgelopen jaren een aantal nestjes hebben gefokt en het wel heel erg leuk vinden, hebben we besloten om een kennelnaam aan te vragen bij de Raad v Beheer op Kynologisch gebied. We willen heel graag  shows met onze honden gaan lopen en we vinden dat daar onze eigen kennelnaam bij hoort.

Na lang nadenken hebben we gekozen voor Bella Vivere's. Het is een naam die perfect verwoord waar we voor staan..

Bella Vivere.....Mooi Leven.

Natuurlijk heb ik eerst goed gekeken op de site van de FCI of de naam nog niet bestond. Gelukkig was dit niet het geval en hebben we de knoop doorgehakt en de aanvraag 7 oktober 2018 ingediend. Twee dagen later kregen we de brief terug met het verzoek de aanvraag te betalen en daarna zou de procedure in werking worden gezet. Er zou een buitendienstmedewerker langs komen om de locatiecontrole te doen. Al snel was er een bericht via de post dat diegene langs zou komen. Het was een gezellig bezoek., Er werd een vragenlijst afgewerkt, kennis van fokken en houden van honden gepeild. En ik heb mijn lidmaatschapskaart van de  rasvereniging laten zien..

Alles werd in orde bevonden en ze verzekerde ons dat 12 november de naam op de website van de RvB zou staan. Twee maanden, tot  10 januari en als niemand bezwaar maakt, wordt de naam 15 januari door gestuurd naar de FCI

Nu is het afwachten. Geen bericht is goed bericht.

10 januari 2019

Vandaag is het termijn verstreken dat er bezwaar kon worden gemaakt. Omdat we niets gehoord hebben gaat de kennelnaam aanvraag komende dinsdag, 15 januari naar de FCI voor goedkeuring.

29 januari
Yes!!!! We kregen post van de RvB

De kennelnaam is goedgekeurd.

BELLA VIVERE'S is officieel van ons.
De website kan nu online.